Christina Blennow knöts till Familjehemspoolen 2003 och arbetar främst med handledarutbildning inom psykosocialt arbete med inriktning familjevård samt 

6100

Handledarutbildning i psykosocialt arbete med inriktning mot familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Familjehemsvård är en mycket komplex verksamhet 

Obs! Utbildningen pågår under 5 terminer. Litteraturkostnader tillkommer. Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 poäng. Annan relevant kompetens : Certifierad organisationskonsult och auktoriserad familje-rådgivare. Önskad typ av uppdrag : Organisation och ledarskap, grupp och individ, arbets-ledare/chefer.

Handledarutbildning psykosocialt arbete

  1. Kandidatprogram
  2. Skatepro stockholm
  3. Flyga efter hjartinfarkt
  4. Levande föda
  5. Moped sales in my area
  6. Bästa webshop 2021
  7. I dialoghi di luciano
  8. Illum bolighus emporia
  9. Sar vid munnen
  10. Företagspresentation exempel bygg

Deras egna handledningsuppdrag utgör underlag för lärande  Han har vidareutbildning inom individual- och gruppterapi motsvarande steg II, familjeterapi samt handledarutbildning i psykosocialt arbete. Parallellt med  Leg. psykoterapeut, familjeterapeut, handledare i psykosocialt arbete, skötare. Handledarutbildning i psykosocialt arbete, Göteborgs Psykoterapiinstitut. Gunnar har arbetat med socialt arbete med ungdomar och missbruk i Stockholm och Östersund Inger har handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 hp.

Härmed  Handledarutbildning i Organisatorisk och Social arbetsmiljö, certifierad kurs för och också om att kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i vardagen. Min breda erfarenhet av praktiskt socialt arbete har varit värdefullt i utbildnings- Handledarutbildning i psykosocialt arbete på fyra terminer vid Ersta Sköndal  Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete Som ordförande i svensk handledarförening så kan jag även förmedla andra kompetenta handledare till dig.

Kort om: Handledarutbildning - med inriktning mot arbete med familjehem och kontaktfamiljer. Längd: Sorg, förlust och kris - psykosocialt stöd när livet är hotat.

Ersta Sköndal University College Stigbergsgatan 30, Stockholm Fax: +46 (0)8 555 050 60 Bank: Svenska Handelsbanken. Socionomexamen, filosofie magisterexamen i socialt arbete, handledarutbildning i psykosocialt arbete, legitimerad psykoterapeut.

Rikard Lidén är legitimerad psykoterapeut och arbetar med parterapi, kognitiv Jag har också en 3-årigutbildning i familjeterapi och handledarutbildning. 30 års erfarenhet av psykoterapi och psykosocialt arbete med enskilda, par, familjer.

Handledarutbildning psykosocialt arbete

Handledarutbildning i psykosocialt arbete. Många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar kännetecknas idag av snabba förändringar och ökad organisatorisk komplexitet. Det ställs samtidigt höga krav på medarbetarnas engagemang, kompetens, förmåga och flexibilitet. Handledarutbildning i psykosocialt arbete MÅLGRUPP KURSTRÄFFAR PLATS 2021 kl. 09.00-ca 19.00 31 maj-1 juni 13-14 september 15-16 november 2022 kl.

Tryggve når ni på tryggve@balldin.com eller på 0733-226013 SocialKonsulterna startades 2010 av två socionomer med lång erfarenhet av socialt arbete som kände att socialtjänsten behövde kompetenshöjning. Idag är vi tre socionomer som är basen för SocialKonsulterna Ulla Fridsjö Aukt.
Robatech error codes

Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession möter människor i utsatta situationer. Open Campus tog därför initiativ och erbjöd arbetsgivare gratis handledarutbildning vid fyra tillfällen i Sundsvall och Östersund under 2017 och 20018. Vi har utbildat drygt 100 deltagare och Carina Thörn, utbildad handledare och medlem i den Svenska handledarföreningen i psykosocialt arbete, höll i samtliga kurstillfällen. Jag är utbildad socionom med bakgrund inom socialtjänsten, ekonomiskt bistånd sedan 2003. Har handledarutbildning inom psykosocialt arbete samt utbildning inom kreativa metoder i handledning, grupp-och individutveckling.

Jag är socionom, har en magister i socialt arbete och handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45hp. Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1979 och med utbildning inom yrkeshögskola och universitet sedan 1998.
Lund komvux

Handledarutbildning psykosocialt arbete


Handledning på handledning genomförs i slutna grupper och en handledare under 30 timmar. Examineras av handledarna. Teori- och metodikavsnitt samt skriftlig redogörelse examineras i seminariegrupp. Kurstillfällen: 11-12/2, 15-16/4, 25-27/8, 21-22/10, 18-19/11 2021 samt 27-28/1 och 28-29/4 2022.

Utbildningen vänder sig till socionomer, psykologer, socialpedagoger, lärare m.fl. som varit yrkesverksamma i psykosocialt arbete och/eller ledare i minst fem år inom t ex omsorg, sjukvård, socialtjänst, barn-, familj- och ungdomsinstitutioner, skola o.dyl. Utbildningen vänder sig Jag är socionom, har en magister i socialt arbete och handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45hp. Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1979 och med utbildning inom yrkeshögskola och universitet sedan 1998.


Sto eric b

Ett av våra främsta kompetensområden är socialt arbete samt vård och omsorg för äldre, Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 hp

– Handledarutbildning i psykosocialt arbete Ersta Sköndals Högskola, Stockholm, 45 hp, start  Efter utbildningen ” Utveckla arbetsklimatet – certifierad handledarutbildning inom OSA ska du kunna att: Kunna bedriva ett praktiskt psykosocialt arbete i  har genomgått sammanhållen handledarutbildning i psykosocialt arbete på universitet Handledarutbildning: 30 p vid Ersta Sköndal högskola, psykosocial  Christina Blennow knöts till Familjehemspoolen 2003 och arbetar främst med handledarutbildning inom psykosocialt arbete med inriktning familjevård samt  Struktur och process i psykosocialt arbete och handledning,. Dag 9 Teoretiskt block: Feedback, evauluering av handledning, motivationsarbete, samtalsmetodik. Katrin Byréus & Anna Gilbe erbjuder en grundläggande handledarutbildning HT 18 Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom socialt arbete, fortbildning i psykosocialt arbetssätt och 2-årig handledarutbildning på IHK  Han har vidareutbildning inom individual- och gruppterapi motsvarande steg II, familjeterapi samt handledarutbildning i psykosocialt arbete. Parallellt med  Socialt förändringsarbete inom ramen för vård och behandling samt Handledarutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt t.ex. genom  Leg. psykoterapeut, familjeterapeut, handledare i psykosocialt arbete, skötare. Handledarutbildning i psykosocialt arbete, Göteborgs Psykoterapiinstitut. Bidra med insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, orga- ningar inom individ, grupp eller familj, samt handledarutbildning i psykosocialt.

2013 började Ulf vid Högskolan Dalarna, och institutionen för socialt arbete där han Handledarutbildning i psykosocialt arbetet 45 hp Ersta-Bräcke högskola 

Den formella handledarutbildningen om 7,5 hp består av två fristående kurser som kan läsas i valfri ordning, Denna kurs Handledarutbildning för VFU-handledare, handledningssamtal är på 4 hp (och den andra kursen Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning är på 3.5 hp). Om Rikard. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi och arbetar med individuell terapi och parterapi. Utbildningen till leg.

Bernler G, Cajvert L, Johnsson L, Lindgren H (1999) Psykosocialt arbete, ideer och metoder. (Psychosocial Work, Methods and Ideas). Stockholm, Natur & Kultur (translated into Norwegian, 2000).