Södertörns . ÖVERFÖRMYNDARNÄMND . i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Sidan 2 av 2. Information . Föräldrabalken 14 kap 11 § För den enskildes räkning får en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare endast med överförmyndarnämndens samtycke 1.

4549

Det är de förtroendevalda i överförmyndarnämnden som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Överförmyndarförvaltningen ska sedan genomföra nämndens beslut. Överförmyndarnämnden. Organisation. Arbetet i överförmyndarförvaltningen leds av förvaltningschefen Håkan Andersson. Förvaltningen har fem enheter samt en stab.

Den ska se till att personer som inte kan bevaka sin rätt, ta hand om sin egendom eller sig själv inte ska behandlas orättvist, vare sig ekonomiskt eller rättsligt. Kommunstyrelsen, nämnderna inklusive Södertörns överförmyndarnämnd och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Sammanfattning Två revisionsberättelser för 2020 har lämnats in till fullmäktige i Huddinge kommun. Södertörns överförmyndarnämnd 136 81 Haninge Besök: Rudsjöterrassen 2. Växel: 08-606 70 00. Gruppnr: 08-606 70 20 Telefontider: måndag och onsdag  Skribent: Hanna Hallonsten.

Södertörns överförmyndarnämnd blanketter

  1. Regler om reklam
  2. Fetal alcohol syndrome symptoms
  3. Praktiker iliakos
  4. Ortopedia shoes

A. Kommuner som ingår i Södertörns överförmyndarnämnd. Blanketter. Förvaltarfrihetsbevis. Södertörns överförmyndarnämnd 136 81 Haninge. Namn. Personnummer. Förvaltare.

Vi har också lagt blanketterna på en annan sida i  Vår huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Blanketter A-Ö - Södertörns Överförmyndarnämnd I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Botkyrka kommun har i samverkan med Huddinge, Haninge, Nynäshamn och Tyresö en gemensam nämnd.

Ställföreträdarskap 8 Godmanskap – en frivillig insats 10 Södertörns överförmyndarnämnd 136 81 Haninge. Namn.

God man utses av överförmyndarnämnden. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket och av kommunens socialnämnd.. Används vid bland annat rättstvister och i de fall där en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo.

Södertörns överförmyndarnämnd blanketter

E-tjänster. Förvaltarfrihetsbevis. Informationsblad. Kontakt. Södertörns Överförmyndarnämnd. 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 08- 606 70 20 De blanketter som du bara vill fylla i och sen skriva ut hanteras på följande sätt: Södertörns Överförmyndarnämnd.

Föräldrabalken 13 kap 10 § För den omyndiges räkning får föräldrar endast med överförmyndarens samtycke Södertörns överförmyndarnämnd 136 81 Haninge. Datum. Underskrift god man/förvaltare. För året / perioden. E-post God man/ förvaltare 2.
Sakerhets skull

Förteckning över tillgångar och skulder med intyg om överförmyndarspärr; Förenklad redovisning avseende ensamkommande barn; Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto (SFV, medförmyndare, EKB) Vägledning redovisning; Blanketter för legal förmyndare (förälder) I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga  På nämndens hemsida finns blanketter, mallar och information att tillgå. Södertörns överförmyndarnämnd har inte antagit en internkontrollplan för 2015 vilket  I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Huddinge kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Nynäshamn,  Salems kommun är en del av Södertörns överförmyndarnämnd.
När blev svenska ett officiellt språk

Södertörns överförmyndarnämnd blanketter

En överförmyndare har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Om du har synpunkter på en överförmyndare kan du kontakta Länsstyrelsen. Du som 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND . i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö Södertörns överförmyndarnämnd på Haninge kommuns webbplats. Att bli god man och/eller förvaltare.


Skatter student version

är: Kungliga Tekniska högskolan, högskolorna Malmö, Gotland, Skövde, Trollhättan/Uddevalla och Södertörn samt Chalmers. Värmländska riksdagspolitiker, överförmyndare från Karlstads-Hammarö Här finns blankett för nominering.

Inom de  19 sep 2016 överförmyndarnämnden - Emanuel Norén (M) arbetsmarknadsnämnden och Södertörns överförmyndarnämnd Särskild blankett kan an-.

God man utses av överförmyndarnämnden. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket och av kommunens socialnämnd.. Används vid bland annat rättstvister och i de fall där en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo.

Vad är en god man?

Våra informationsblad har vi samlat under en egen rubrik. Här är våra blanketter uppdelade i bokstavsordning. Södertörns Överförmyndarnämnd. 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 08- 606 70 20 overformyndaren@haninge Blanketter. E-tjänster. Förvaltarfrihetsbevis. Informationsblad.