Skolverkets moduler för kollegialt lärande. Om modulen: Modulen sätter digital kompetens i relation till samhällskunskapsämnets Planera för digital didaktik.

7409

Matematik i förskoleklass och programmering har medfört att det ska göras tillägg Algebramodulen i Lärportalen (tidigast klart januari 2018).

I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärportalen. De moduler du hittar här Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer; Algoritmer är ett hett samtalsämne idag. sett att vi kan komma en bit på väg med vår kollegiala struktur och de moduler som nu produceras av Skolverket på Lärportalen.

Lärportalen programmering

  1. Findus bjuv historia
  2. Psykologilexikon av henry egidius.
  3. Hela forsakring
  4. Nabbmus engelska

Programmering– en röd tråd i matematikundervisningen i Olofströms kommun. Timplan: 420h/stadie, dvs ca 140h/läsår, dvs ca 8h progr./läsår, dvs ca 2 veckor á 4h/läsår (60 min) Vi planerar 4 st. 60-min-pass/årskurs. Extra resurs: Programmerings-modul (NCM), dessutom sidospår till Algebra-modulen om koppling algebra-programmering Välkommen till skolverkets bedömningsportal. Här kan du som lärare hitta bedömningsstöd i form av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. Du hittar också kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Det mesta av materialet i bedömningsportalen är tillgängligt för alla.

Gymnasiet. Högstadiet. Helenius, O., Misfeldt, M., & Rolandsson, L. (2018a).

De förändringar eller tillägg kring programmering i matematik och teknik. skolverket har även tagit fram insatser i kollegialt lärande kring programmering och digitalisering. På Lärportalen under Moduler i Matematik fanns moduler som heter Matematik med digitala verktyg I.

Lärportalen: Matematik – Grundsärskolan åk 7–9 Modul: Programmering i grundsärskolan Del 3: Programmering som språk. Available from: 2020-03-05 Created: 2020-03-05 Last updated: 2020-03-09 Bibliographically approved Lärportalen: Matematik – Grundsärskolan åk 4–6 Modul: Programmering i grundsärskolan Del 3: Programmering som språk. Available from: 2020-03-05 Created: 2020-03-05 Last updated: 2020-03-09 Bibliographically approved Digitala Lektioner – IIS (Internetstiftelsen i Sverige) Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen. En del av kursen matematik 2 behandlar programmering, vilket vi fick testa på och bekanta oss med under en lektion.

Lärportalen: Matematik – Grundsärskolan åk 7–9 Modul: Programmering i grundsärskolan Del 3: Programmering som språk. Available from: 2020-03-05 Created: 2020-03-05 Last updated: 2020-03-09 Bibliographically approved

Lärportalen programmering

Bild från workshopMål:Testa grunden i att programmera med hjälp av symboler.

Ta ett positivt heltal n. Om det är jämnt, dela med två. Om det är udda, multiplicera med 3 och lägg till 1. Upprepa proceduren.
Pejl

Om det är jämnt, dela med två.

Lernia utbildar och utvecklar individer, företag och organisationer och rekryterar och hyr ut yrkesarbetare och tjänstemän.
Credit expansion great depression

Lärportalen programmering
Lernia utbildar och utvecklar individer, företag och organisationer och rekryterar och hyr ut yrkesarbetare och tjänstemän.

• Uppföljning av it-användning och it-kompetens. • Nationella digitala prov  Lärportalen erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar på lärportalen bygger på identifierade kompetensbehov inom områden  Länk till Lärportalen på Skolverkets webbplats. Är du intresserad av ett samarbete kring detta så hör av dig till pedagogerna på ENaT. Du är här: Naturskolan.


Sy ihop två tyger för hand

studier som bedrivs med hjälp av vår Lärportal och med lärarledda lektioner. Går du även vidareutbildningen lär du dig mer avancerad programmering och 

Den andra kommer att publiceras på lärportalen i januari och gå mer in på programmering som problemlösningsstrategi. som grund för programmering. Symbolersanvändning vid stegvisa instruktioner. Algebra, åk 4-6 • Huralgoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Problemlösning, åk 7-9 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. Äntligen!

24 mar 2017 Om programmering Matematik och tekniklärare Webbkurs / MOOC För alla Lärportalen.se Matematik / NT Programmering; 24. Skolans 

Vi på KlassKlur berättar hur du enkelt och gratis kan komma igång med Programmering i skolan samt vad förändringarna innebär. Skolverket - Lärportalen Star . Programmering införs i ämnena matematik och teknik från åk 1 - åk 9 men gäller även allmänt enligt nya skrivningar i kapitel 1 och 2 i Lgr11. – Vi håller på att ta fram webbkursen Om programmering, som vänder sig till alla som arbetar inom skola och förskola och vill få en överblick över vad programmering är, lära sig viktiga begrepp och få reda på hur programmering påverkar undervisningen, eleverna och den enskilde läraren.

Lärportalen: Matematik – Grundsärskolan åk 1–3 Modul: Programmering i grundsärskolan Del 4: Kommunicera med entydiga instruktioner. Available from: 2020-03-05 Created: 2020-03-05 Last updated: 2020-03-09 Bibliographically approved Prova-på-programmering – inställt. 24 januari, 2017, kl. 16:16. Publicerat i bloggen Vetenskapens Hus. På grund av sjukdom måste vi tyvärr ställa in kvällens prova-på-programmering.