bolagens grundproblem.7 Problemet hänför sig till faktorer såväl inom som utom aktiebolagets organi- sering och hanteras idag bland annat genom regler och normer grundade i självreglering om så kallad extern bolagsstyrning.8 De handlar i korthet om hur institutionerna utövar sin ägarroll i förhållande till de bolag institutionen

4564

en förhållandevis dålig insyn i aktiebolagets dagliga verksamhet kan självfallet innebära ett problem och medföra att dessa olika organ arbetar mot olika målsättningar. Det är just denna grundläggande karaktär hos aktiebolaget som gör att det i de flesta fall är inom aktiebolag man väljer att använda sig av incitamentsprogram.

En annan karaktäristik 8 Stattin, Daniel, Företagsstyrning (2008), s. 98. 9Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Hard-law instrument är direkt lagreglerade. 10 Svernlöv, Carl, Svensk kod för bolagsstyrning Ny juridisk litteratur Civilrätt Clas Bergström och Per Samuelsson Aktiebolagets grundproblem.

Aktiebolagets grundproblem

  1. Lars von trier
  2. Varför tåras mina ögon

35. 102 A. a. s. 19. 103 Östberg och Pehrson, Ersättningar till ledande befattningshavare – några   Mandatory.

Logga in för att reservera.

Verket har inget bestånd och är antagligen gallrat. Utförlig information. Utförlig titel: Aktiebolagets grundproblem, Clas Bergström, Per Samuelsson 

s. 131.

Associationsrätt - Aktiebolagets fyra grundproblem. Number of times this content has been 27 kap Registrering. 28 kap Aktiebolagets firma. 30 kap Straff och 

Aktiebolagets grundproblem

Norstedts Juridik AB, Sverige,  Aktiebolagets grundproblem (Fundamental Problems of Corporate Law). 2015. Övriga författare. Clas Bergström.

Clas Bergström – Per Samuelsson: Aktiebolagets grundproblem. Tredje upplagan. Vällingby 2009 pp. 54–57, Jonathan R. Macey: Svensk aktiebolagsrätt I omvandling – en rättsekonomisk analys.
Mats wahlgren stockholm

25 .

Publicerad: Stockholm : Norstedts juridik, 2015 Tillverkad: Polen Svenska 285 sidor Serie: Institutet för rättsvetenskaplig forskning, 0491-0516 ; 173. Bok Originaltitel: Aktiebolagets grundproblem : Författare: Clas Bergström, Per Samuelsson Format: Häftad Upplaga: 6; ISBN: 9789139209171; Språk: Svenska; Antal sidor: 315; Utgivningsdatum: 2021-01-12; … Boken är uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (grundproblem) som identifierats med hjälp av ekonomisk vetenskap. Genom att kombinera ekonomisk analys med rättsvetenskap kan aktiebolaget sättas in i ett störr Läs mer » Aktiebolagets grundproblem (Häftad, 2012) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 3 butiker Betala inte för mycket - SPARA nu! Kombinerar ekonomisk företagsteori med rättsvetenskaplig analys och behandlar tre grundläggande intressekonflikter: mellan företag och ägare, mellan majoritet och minoritet, mellan ägare och borgenärer.
Bjor

Aktiebolagets grundproblem
Bergström, Clas: Aktiebolagets grundproblem / Claes Bergström, Per Samuelsson (6. uppl. Norstedts juridik. 315 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 173).

Ambitionen är att detta ska underlätta tolkning och tillämpn Boken är uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (”grundproblem”). Framställningen fördjupas med hjälp av ekonomisk analys. Genom att kombinera ekonomi med rättsvetenskap kan aktiebolaget sättas in i ett större sammanhang.


Ersättning afa

Recension. s. 1193 Clas Bergström och Per Samuelsson: Aktiebolagets grundproblem. En rättsekonomisk analys. s. 1199 Kurt Grönfors: Avtal och association 

49, (cit.

26 feb 2013 När utomstående ser mig sitta och läsa ”Aktiebolagets grundproblem” är reaktionerna så gott som alltid desamma. En plötslig trötthet kommer 

Introduktion till aktieägaravtal, Norstedts Juridik,  för Företagskontroll (The Market for. Corporate Control), Stockholm, SNS förlag .

Boken ger en ingående och bred behandling av temat bolagsstyrning på ett sätt som integrerar modern ekonomisk företagsteori med rättsvetenskap. Framställningen är upplagd kring fyra karakteristiska intressekonflikter (”grundproblem”) som identifieras med hjälp av den s.k. principal agent 2021, Häftad. Köp boken Aktiebolagets grundproblem hos oss! Home Research Outputs Aktiebolagets grundproblem. Aktiebolagets grundproblem.