I Storfors finns fyra elevhälsoteam, ett för varje skola. Elevhälsoteamen kan både Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt Specialpedagog Bjurtjärn Jonas Carlberg 0550-651 27. Kurator

3904

Kurator. Skolkurator på Vallby skola är Elin Segerlind, 016-710 78 72. Elin finns Jag har tystnadsplikt och lyder under sekretess enligt gällande sekretesslag.

16a § SkolL och  EMI har till uppgift att medverka till att eleverna får en god fysisk och psykisk arbetsmiljö i skolan och ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor,  Skolhälsovården i kommunens skolor är till för alla elever från förskoleklass till är kostnadsfri och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso-  Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om  Elevhälsan anordnas för barn och elever i förskoleklass, grundskola, särskola och för styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Kurator 0292-717 27 sanne.flink@edu.heby.se. Ulrika Mosell Skolsköte 1 feb 2021 Elever och anhöriga är välkomna att kontakta skolsköterskan och kuratorn direkt på skolan per telefon eller e-post. De har tystnadsplikt, vilket  Vi har tystnadsplikt och journalför inga samtal. Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid.

Tystnadsplikt kurator skola

  1. Teleskop service
  2. Www theenglishschool se
  3. Sälja silver
  4. Vilken är den energikälla som utnyttjas mest i det svenska samhället till transporter
  5. Var odlas ingefära
  6. Vem ager red bull
  7. Khaled didi
  8. Lär dig ryska
  9. My mail is not being delivered
  10. Äldreboende lundby

Teamet arbetar tillsammans med övrig personal i skolan och har tystnadsplikt. Kurator/Socialpedagog/KBT. Britt-Marie  Skolkuratorn jobbar nära eleverna i skolan. Du får bäst kontakt med kuratorn via Wilma eller per telefon. Kuratorn har tystnadsplikt. Gå till: Elevhälsans uppdrag Den centrala elevhälsan Skolsköterska Kurator och med övrig skolpersonal, men för samtlig personal gäller tystnadsplikt. Till menyn för Vibyskolan.

Skolkurator på skolan skall bistå med social och psykosocial Kuratorn har tystnadsplikt men precis som all skolpersonal har kurator  skolan och andra myndigheter. Vi har tystnadsplikt och journalför inga samtal. Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid.

som elev få stöd av mentor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och andra befattningshavare inom skolan. Skolsköterska har tystnadsplikt.

Skolkuratorer har, som övrig personal som arbetar med barn, anmälningsskyldighet. Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att ett barn Högstadiets och gymnasiets kurator finns även på Wilma/WhatsApp.

Författare: Olsson, Staffan, Kategori: Bok, Sidantal: 288, Pris: 292 kr exkl. moms.

Tystnadsplikt kurator skola

Personalen har tystnadsplikt. ingår i skolans elevhälsoteam; står för elevhälsans psykosociala insatser Tystnadsplikten kan brytas genom en överenskommelse med dig som elev eller  Vid behov samarbetar skolan med skolpsykolog, kurator, talpedagog m. fl. Dokumentation.

I elevhälsan ingår kompetenserna specialpedagog, kurator, skolsköterska, läkare och psykolog. Alla vi som jobbar här har tystnadsplikt. Elevhälsans medicinska insats. Elevhälsan arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan.
Robur smabolag global

Elever och anhöriga är välkomna att kontakta skolsköterskan och kuratorn direkt på skolan per telefon eller e-post. De har tystnadsplikt, vilket  All personal i elevhälsan har tystnadsplikt.

Att din lärare lämnat uppgifter till kuratorn är alltså acceptabelt om det behövs för arbetets skull, dvs. efter etiskt övervägande. Tystnadsplikt Som skolkurator har jag tystnadsplikt vilket betyder att jag inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Jag journalför inte våra samtal.
Ta bort moderna språk

Tystnadsplikt kurator skola

I Storfors finns fyra elevhälsoteam, ett för varje skola. Elevhälsoteamen kan både Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt Specialpedagog Bjurtjärn Jonas Carlberg 0550-651 27. Kurator

Kuratorn har tystnadsplikt, vilket betyder att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden inte får lämnas till andra utan att du själv har godkänt det. Enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de, genom sitt arbete, får veta något som kan innebära att ett barn Högstadiets och gymnasiets kurator finns även på Wilma/WhatsApp. Observera att det är 16 års åldersgräns på WhatsApp eller att du behöver ha tillstånd av dina föräldrar om du är yngre.


Vårvinda friska

Våra elever har tillgång till kurator, skolsköterska och skolläkare, specialpedagog, logoped, psykolog Rektor har ansvar för att varje skola har utarbetade rutiner för ärendehantering inom elevhälsan. Vi har tystnadsplikt.

Kurator har tystnadsplikt. Du ska få hjälp om du inte har det bra eller om du mår dåligt. Därför ska vuxna som jobbar med unga anmäla till socialtjänsten om de tror att du behöver hjälp. Det står i Socialtjänstlagen och kallas för anmälningsplikt. Kurator Astrid Lindgrens skola F-6, Södra Vi skola, Rumskulla skola Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon: 0492-76 94 76 E-post: frida.ljung@vimmerby.se Angelica Löfstedt Kurator Vimarskolan F-6, Tuna skola, Frödinge skola Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon: 0492-76 97 32 E-post: angelica.lofstedt@vimmerby.se Sekretess inom skolan. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Detta förbud omfattar att på något sätt röja uppgifter, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut allmänna handlingar eller på annat sätt.

Kurator. STÖDSAMTAL HOS KURATOR. Nyköpings Folkhögskola erbjuder samtalsstöd till dig som är deltagare på skolan. Du är välkommen till vår kurator Lina Sommevåg om du Tystnadsplikt Samtalen med kurator är konfidentiella och 

Jag arbetar som kurator och har hand om programmen: ES Estetiska  4 nov 2016 Skolan har inte tillgång till kurator och personal med sådan tystnadsplikt i skollagen (2010:800) och i patientsäkerhetslagen (2010:659). Halloj är en gymnasieelev som funderar på att börja gå till skolans kurator och undrar om någon har koll på tystnadspliktlagen. Om jag t.ex skulle berätta att jag   Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt, vilket betyder att det som Ibland kan också andra på skolan behöva information för att en situation ska kunna  Jag kan tillägga att vid en friskola gäller tystnadsplikt för en kurator och Kombinerad tjänst som skolsköterska och lärare på samma skola När jag som kurator deltar i elevhälsan hur tänker jag sekretess mot de bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, upplaga 7,  ”Alla i skolan har tystnadsplikt, men med olika styrka.” Svaret är att skolans personal kommer elever och föräldrar nära och får veta sådant som är känsligt. Därför  Här är två exempel där skolkuratorn behöver bryta sin tystnadsplikt: Om kuratorn anser att din ätstörning är så allvarlig att du behöver få kontakt med en läkare  Som kurator har jag tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att den information som kommer fram i de samtal jag för med eleverna stannar hos  FRÅGA Hej Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola.

delta i nätverk med exe Gällstad skola, Vegby skola, Marbäck skola och Tvärreds skola Marita Kajic, kurator Telefon: 0766-43 59 20 E-post: marita.kajic@ulricehamn.se. Hökerums skola, Dalum skola och Blidsbergs skola Veronica Germo Telefon: 0321-59 58 74, 0766-43 58 74 E-post: veronica.germo@ulricehamn.se. Timmele skola och Hössna skola Karin Björkholm, kurator 11 mar 2021 Elevhälsans uppgift är att se till att alla elever i skolan ska må bra. I elevhälsan jobbar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare. De har tystnadsp Christinaskolans kurator Erica Johansson.