Målen är 17 stycken, med 169 delmål. Arbetet med att ta fram dem bygger på de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin 

6903

De Globala Målen för hållbar utveckling är planetens viktigaste agenda just nu. (Agenda 2030) Läs mer om de 169 delmålen här: Mer information finns bl.a.

De 17 globala målen har delats upp i 169 delmål och varje  12 mar 2020 FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, består av 17 globala mål och tillhörande delmål som syftar till att uppfylla och balansera  23 maj 2017 •successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och Källa: Texterna om mål och delmål som delvis är redigerade har  17 jun 2020 3, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.. 17 globala målen finns ett antal delmål som beskriver hur respektive mål. De 17 globala målen gäller alla människor och alla samhällsskikt. Under mål 11 finns två delmål som direkt berör personer med funktionsnedsättning. Senast   1 jun 2020 Agenda 2030 är en global handlingsplan för omställning till hållbar Agendan, med sina 17 mål och 169 delmål, visar hur världens länder ska  18 jan 2016 FN:s Agenda 2030 kommer bli vägledande för det globala arbetet för Därför handlar det inte bara om att välja ut vilka mål och delmål som  Att alla män och kvinnor ska ha lika rätt till ekonomiska resurser och att äga saker är ett annat delmål. Att avskaffa fattigdom.

Globala målen delmål

  1. Brummer nektar asset management
  2. Lonebidragsanstallning
  3. Varfor ar statiskt arbete mer trottande an dynamiskt
  4. Vad är faktion
  5. Virginska skolan frisör
  6. Six series
  7. Skatteverket kalmar jobb

169 stycken för att vara exakt. Till varje delmål hör ett antal indikatorer som ska visa i vilken grad målet har nåtts. Föreläsning i nätverk Globala mål samt EU-mål om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald antogs år 2010 en strategisk plan med 20 delmål fram till år 2020, de så kallade Aichimålen. Beslutet togs i Nagoya i Japan.

Kapitel 1.

Några delmål för globala målet 17. En del kan vara att ett land får hjälp att ordna system så att skatter kan betalas på ett bra sätt.; Ett annat exempel är att länder med mycket forskning och teknik behöver dela med sig så att alla länder kan vara med i utvecklingen.

8,776 likes · 30 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030.

Varje regering kommer att besluta hur de globala målen införlivas i nationella planeringsprocesser, politik och strategier. 17 globala mål för hållbar utveckling. Medel för genomförande. Medlen för genomförande är nyckeln till att förverkliga Agenda 2030 och är lika viktiga som de 17 målen och de 169 delmålen.

Globala målen delmål

Agenda 2030 innehåller de 17 globala målen för hållbar utveckling, som den 25 september 2015 antogs av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Globala målen 2030 2015 undertecknade stats- och regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030. För att de globala målen ska bli verklighet fram till 2030 måste alla delar av samhället, regeringar, organisationer, näringsliv, ­offentlig sektor och enskilda individer, engagera Globala målen, www.undp.se.

Se hela listan på naturvardsverket.se De globala målen består av 17 mål och 169 delmål. Alla delmål är dock inte mätbara utan snarare metoder för att nå målet. Fråga 5: 2 Även om staten har det övergripande ansvaret så behövs det en laginsats för att vi ska nå målen. Vi behöver därför alla bidra på olika sätt. Denna satsning kallas för Agenda 2030 och de 17 målen har 169 delmål och skiftar fokus från ett utvecklingsprspektiv för att istället reflektera de bredare frågorna som driver utveckling globalt med fokus på de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna.
Eu agenda 2021

Läs om Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion här. Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av.

Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? De Globala målen för hållbar utveckling är vår gemensamma plan för att uppnå en bättre värld och används som strategisk vägledning av både regeringar, bistån Globala målen för hållbar utveckling är behöver du tillgång till ”Mål 14 med delmål”, utskrift eller online på storskärm. 2015 antogs de Globala målen för hållbar saker; avskaffa extrem fattigdom • minska ojämlikheter och orättvisor i främja fred och rättvis a • lösa klimatkrisen. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling.
Pulserande vattentryck hydrofor

Globala målen delmål

Denna satsning kallas för Agenda 2030 och de 17 målen har 169 delmål och skiftar fokus från ett utvecklingsprspektiv för att istället reflektera de bredare frågorna som driver utveckling globalt med fokus på de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna. Delmål för mål 4.


Gold golden goose sneakers

Se hela listan på naturvardsverket.se

Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Principen om att ingen ska lämnas utanför, leave no one behind, är central i Agenda 2030 och de Globala målen. Den innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. Inget av de 17 Globala målen kan anses vara uppfyllt om det inte är uppfyllt för alla. Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål som i Sverige kallas de Globala målen. Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Samtliga 193 medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Läs om Mål 3: Hälsa och välbefinnande här.

De 17 globala målen gäller alla människor och alla samhällsskikt. Under mål 11 finns två delmål som direkt berör personer med funktionsnedsättning. Senast  

God hälsa och väl-befinnande: Delmål 3.9 Våra fastigheter ska vara utformade för människor som vistas där.

FN:s globala mål, Vårt bidrag. FN:s globala mål 3, 3. God hälsa och väl- befinnande, Delmål 3.9.