Även sociologen CH Cooley är en viktig interaktionist som använder begreppet spegeljaget. Mitt jag är den bild jag möter av mig själv som den kommer till synes i andras reaktioner på mina handlingar.

2496

Författare: Marie-Louise Kvalevaag Titel: Att leva som långtidssjukskriven i ett utanförskap Soc. 464, 61-80p Handledare: Carl-Göran Heidegren

Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips. MEAD (Motstånd (Materiellt motstånd (ex. bok som barn biter i, Skilja vår…: MEAD (Motstånd (Materiellt motstånd, Symboliskt motstånd, Utvecklar ett medvetande & ett själv, Tvingar oss reflektera över oss själva, andra människor & världen), Rollövertagande, Symboler (Gemensamma, Signifikanta, Kan ha olika innebörder, beroende på sammanhang), Spel (Abstraktionsförmåga, Regler 1 MOTIVATION OCH IDENTITET En studie om vuxnas deltagande i ideella konstnärliga projekt MOTIVATION AND IDENTITY A study of adults’ participation in Teorier jag valt att testa mina resultat mot är Cooleys Spegeljaget och Goffmans dramaturgiska perspektiv. I studien framkommer att deltagarna tror att de skulle vara bättre människor om de vore friska, något man inte borde tänka och känna om självbilden vore … Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Spegeljaget cooley

  1. Doberman warning signs
  2. Vilken kurs står euron i

Begreppet myntades av psykologen Charles Horton Cooley (1864-1929). Till  spegeljag. spegeljag, den bild av sig själv som man ser återspeglad i. (11 av 71 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sammanfattning I detta arbete undersöks lärare vid kulturskolans syn på begreppen självförtroende och motivation samt hur de arbetar för att främja detta hos sina elever. Charles Horton Cooley (August 17, 1864 – May 7, 1929) was an American sociologist and the son of Michigan Supreme Court Judge Thomas M. Cooley.

MEAD (Motstånd (Materiellt motstånd (ex. bok som barn biter i, Skilja vår…: MEAD (Motstånd (Materiellt motstånd, Symboliskt motstånd, Utvecklar ett medvetande & ett själv, Tvingar oss reflektera över oss själva, andra människor & världen), Rollövertagande, Symboler (Gemensamma, Signifikanta, Kan ha olika innebörder, beroende på sammanhang), Spel (Abstraktionsförmåga, Regler

För att förklara hur vårt jag växer fram i samspel med andra individer använder sig Cooley av begreppet, spegeljaget. Enligt honom innehåller speglingen av  av S Fadil · 2007 — större förståelse för hur stigmatisering och grupptillhörighet skapas. Vi kommer i huvudsak utgå utifrån dessa begrepp, Hiltes tolkning av Cooleys spegeljaget,  och sin omgivning, Cooleys resonemang om spegeljaget, Meads tankar om vårt sociala jag, I likhet med Cooley var Mead intresserad av vårt sociala jag. och Bengt Starrin; Känslor, emotioner och affekter 186; Ett interaktionistiskt perspektiv på skam 188; Cooley och spegeljaget 188; Goffman om förlägenhet 189  Cooleys teori om spegeljaget har varit en populär tes som de flesta kommer i kontakt med under sociologistudierna eller socionomutbildningen.

Cooley är bland annat känd för sina teorier om spegeljaget och om primära 2012; Lögdlund, 2014) Spegeljaget Cooley (1902) menar att vår egen syn på oss 

Spegeljaget cooley

Charles Horton Cooley •Spegeljaget –Föreställningen om vårt uppträdande inför andra –Föreställningen om hur andra bedömer oss –Självkänsla utifrån stolthet eller skam •Primärgrupp (känslomässiga relationer) De fem hörnstenarna 1.Definition av situationen 2.Social interaktion 3.Symboler 4.Aktivitet 5.Nuet Cooley tänker alltid ett steg till, på så sätt att han utgår från att vi hela tiden agerar utifrån den tolkning vi själva tagit in från vår omgivning. Detta gäller även vår självbild. Cooley myntar begreppet spegeljaget, som är den jaguppfattning som vi internaliserar när vi observerar och tolkar hur andra människor bemöter oss.

Detet, jaget och överjaget är begrepp om delar av psyket, som används inom psykoanalytisk teori.Psyket kan enligt den österrikiske läkaren Sigmund Freud förstås utifrån tre modeller; den topiska, den dynamiska (som också kallas den andra topiken) och den ekonomiska. Spegeljaget och den generaliserade andre - Studienet . införlivat den generaliserade andre Viktiga begrepp • Signifikanta andra • Rolltagande • Den generaliserade andre. 2017-01-30 9 I och me (Mead) •Jaget är uppdelat i två delar •I är den spontana, impulsiva sidan •me är den reflekterande delen som ka innefattar två symboliska interaktionister, Cooley och Goffman, och deras teorier om spegeljaget och stigmatisering. Andra sociologiska teoretiker som används i uppsatsen är Brownmiller, Freire och Noelle-Neumann och deras teorier om rädsla, makt, tystnadskultur, skam och utanförskap.
Kolmården vargattack tv4

Spegeljaget och den generaliserade andre - Studienet . införlivat den generaliserade andre Viktiga begrepp • Signifikanta andra • Rolltagande • Den generaliserade andre.

Uppsatsen kommer fram till att kvinnans liv på ett genomgripande sätt har påverkats av att leva i en relation med en man som missbrukar alkohol.
Mantalsskrivning

Spegeljaget cooley
Charles Horton Cooley, född 17 augusti 1864, död 8 maj 1929, var en Cooley är grundaren av begreppet spegeljaget som står för att vi skapar ett eget "jag" 

My recent work explores image and identity, how they  Symbolisk interaktionism, spegeljaget och roller. Play. Button to share content.


Project work plan template excel

Teorin om ett spegeljag framfördes i början av 1900-talet av Charles Horton Cooley (1864-1929). Den byggde på en formulering hos William 

Spegeljaget är en central begrepp i Cooleys teori. Han menar att socialiseringen är fullbordad när man kan se sig själv i andra, som i en spegel.

Charles Horton Cooley I'm interested in how, as social creatures, we see and present ourselves to others. My recent work explores image and identity, how they 

Mitt jag är den bild jag möter av mig själv som den kommer till synes i andras reaktioner på mina handlingar. Learn cooley with free interactive flashcards. Choose from 500 different sets of cooley flashcards on Quizlet. Learn Charles Cooley with free interactive flashcards. Choose from 17 different sets of Charles Cooley flashcards on Quizlet. 2.1.2 Spegeljaget – skuld och skam 10 2.2 Tidigare forskning 14 3 Analys/ Resultat 15 3.1 Attityder och upplevelser i och utanför familjen 15 3.2 Självhjälpsgruppens funktion och betydelse 21 3.3 Självhjälp i praktiken 23 4 Diskussion 24 5 Källförteckning 27 Bilaga 1 Intervjuguide och förknippas med sociologer som Cooley (1922), Goffman (1967), Scheff (1990) och Retzinger (1991). För Cooley (1922) uppstår skam och stolthet när en person ser på sig själv med den andres ögon.

(spegeljaget)  Teorin om "spegeljaget".Grundaren av denna teori är den amerikanska sociologen och socialpsykologen C. Cooley (1864 -1929), som i verken "Human nature  4.2 Charles Cooley – Spegeljaget. därefter upp sitt spegeljag, om det till exempel hör till vanligheten att individen får berättat för sig att denne är smart så  Cooley är grundaren av begreppet spegeljaget som står för att vi skapar ett eget "jag" utefter våra egna föreställningar om hur vi tror att andra människor ser på oss. Genom bemötandet med andra tolkar vi hur de ser på oss och bygger på så sätt upp vårt spegeljag, hur jag tror att du ser mig. Detta kan därför också tolkas fel. Spegeljaget innebär att individer skapar ett Jag utifrån uppfattningen de tror att andra har av dem.