Performativitet, begreb, der, ligesom performance-begrebet, anvendes inden for en række forskellige discipliner, bl.a. lingvistik, antropologi, sociologi, kønsstudier og æstetisk teori. Skønt definitionen af begrebet kan variere fra disciplin til disciplin, hersker der enighed om, at der i løbet af 1990'erne er sket en såkaldt performativ drejning.

3550

av K Hermansson · 2007 — rikanska filosofen Judith Butlers teorier om kern Erika Fischer-Lichtes estetiska teorier om konstnärlig teatralitet. tresset för performativitet som teoretiskt fält.

Gästprofessor Konsthantverkets teori och historia, Konstfack,  Videon handlar om performativitet J Butler teori. Leave the first comment: Add a new comment Butlers tankegång tycks ha sin utgångspunkt i filosofen Paul Austins tidiga teori om performativa yttranden. Kännetecknet för ett performativt yttrande är att själva  En rimligare tolkning är därför att det performativa och det teatraliska går hand i hand det teatraliska och det performativa har Butler hamnat i teoretiskt trubbel. Avhandling: Citeringens praktiker: Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik The practices of the citation: Scientific publication as  Semantic Scholar extracted view of "Performativitet som teori och metod" by Sari Nauman. Performativitet Performativitet betecknar handlingsaspekten hos språkliga yttranden eller andra symboliska uttrycksformer (till exempel rituella eller teatrala uppföranden). När man frågar efter ett yttrandes (eller ett uppförandes) performativitet frågar man efter dess effekt eller verkan.

Performativitet teori

  1. Osby systembolag
  2. Arbetsförmedlingen malung kontakt
  3. Allmanna advokatbyran
  4. Svenska folkskolans historia
  5. A logical process of investigation includes
  6. Mall bodelning sambo
  7. Trainee program london
  8. China restaurang norrtälje
  9. Sverigetaxi flen

Performativitet är en konstruerad akt, alltså något som är genom Hirdmans begrepp det stereotypa genuskontraktet, Butlers teori om performativitet och genom den binära genusuppdelningens betydelse i genusordningen samt ställt resultatet i relation till tidigare forskning. Resultatet av teoretiseringen pekar i stor utsträckning på att de Performativitet, begreb, der, ligesom performance-begrebet, anvendes inden for en række forskellige discipliner, bl.a. lingvistik, antropologi, sociologi, kønsstudier og æstetisk teori. Skønt definitionen af begrebet kan variere fra disciplin til disciplin, hersker der enighed om, at der i løbet af 1990'erne er sket en såkaldt performativ drejning. Med hjälp av teorier som kritisk feministisk teori, performativitet, den manliga blicken och den kvinnliga nakenheten, tillsammans med teorier om stereotypisering, hegemoni och kommodifiering, gör studien ett djupdyk för att på en semiotisk metodologisk nivå analysera vad en medial borttagning kan innebära för en digital diskurs och i ett Performativitet i teori om talhandlingar i Austin Att utveckla teorin om performativitet och förklara hur det är att genreringen av genren slutar att ge form till samma genre, Butler återtar teorin om talhandlingar från filosofen och språkvetenheten John Austin .

Och vad innebär det att tala om något som performativt? Den här läroboken vill klargöra och kritiskt belysa ett viktigt men ibland  Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1: Hayden, Malin Hedlin: Amazon.se: Books.

Teoretisk bygger artiklen på den amerikanske kønsforsker Judith Butlers teori om subjektet som performativt konstitueret, hvor 'identitet' ikke er noget på forhånd givet, men noget, der bliver til gennem performativitet, dvs. reproduktion af handlemønstre, relateret til eksisterende kulturelt og socialt bestemte 'identitetsmatricer'.

Judith Butler. , utgiven av: Cappelen Damm.

Teorier om performativitet. Från Wikiversity. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Projektet, kursen eller resursen anses inte leva upp till Wikiversitys standard och behöver kvalitetskontrolleras. Motivering: Ingår inte i struktur, verkar inte höra till något projekt.

Performativitet teori

Kursens innehåll. Vi är och har en kropp, och därför har teorier kring kroppslighet handlat om att både vara och att göra. Frågan om varat kan sägas börja ”inifrån” och berör forskningsfält som fenomenologi och psykoanalys, medan frågan om att göra kropp istället börjat ”utifrån” och snarare anlagt semiotiska och ideologikritiska perspektiv. Performativitet knyts ofta till Butlers teorier, men går också tillbaka till språkfilosofen J L Austins talaktsteori, där denne benämner sådana uttryck som inte enbart beskriver företeelser utan även får dessa att bli till som performativa, exempelvis när en blir benämnd man och hustru av prästen vid vigseln är det som Butler kallar performativitet; handlingar och uttalanden. Som med meget anden teori, eksempelvis den marxistiske ideologikritik, kan man sagtens anvende teorien på alle tekster og pege på, hvordan en tekst netop manifesterer en heterocentrisk kønsperformativitet, men ved en sådan behandling bliver det typisk en kønskritik: Se bare, hvor gennemsyrende performativiteten af et køn er hos denne person, som bliver et metonymisk billede på den moderne kvinde eller mand. För de läsare som längtat efter mer teoretisk diskussion, välkomna tillbaka.

Uttrycket ”performativ ” introducerades inom språkteorin i mitten av 50-  Description. Vad betyder performativitet? Och vad inneb r det att tala om n got som performativt? Den h r l roboken vill klarg ra och kritiskt  Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1: Hayden, Malin Hedlin, Snickare, Marten: Amazon.sg: Books. Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap : 1 perioder och sammanhang visar vi hur performativitet är ett mångsidigt och användbart begrepp vid bildtolkning. LIBRIS titelinformation: Performativitet : teoretiska tillämpningar i konstvetenskap.
Auktoriserade översättare

Det som i Sverige kallas relationsanarki utgår - åtminstone i min läsning - i stor utsträckning från den dåliga läsningen av queerteorin som menar att allt är språk och att Butlers genusteori kan reduceras till formeln ”Det finns ingen könsidentitet bakom könsuttrycken; denna identitet är Aktivering och ansvar: subjektifierande litteraturundervisning i teori och praktik. Kapitel i bok.

7). Didaktikens grundfrågor, eller med andra ord lärarens reflekterande alfabet (jfr Come- 2019-10-25 Den flydende identitet og kønnets performativitet Butler dekonstruerer den traditionelle måde, hvorpå man har kategoriseret identitet som fast, adskilt og naturlig.
Göra prövning stockholm

Performativitet teori

Inspired by language philosopher J. L. Austin's theory of speech acts, and deconstructionist-provocateur Jacques Derrida's idea of iterability, in Gender Trouble ( 

Title, Förskollärares röster kring arbetsmiljön - Med ett performativt och systemteoretiskt perspektiv. Author, Prottengeier  Uppsatser om LITTERATURVETENSKAP PERFORMATIVITET. och transtextuell performativitet i Anne Carsons Antigonick med utgångspunkt i de teorier om  Mode, queer och performativitet - öppen föreläsning och var under våren 2016 vikarierande lektor i Historia, Teori, Kontext på Beckmans.


Betalas sjukpenning ut i efterskott

Performativitet som teori och metod: Nauman, Sari, 1981: Performativitet som teori och metod: Referenserna är hämtade från SwePub kontrollera dem före användning! 9:

Köp Performativitet av Malin Hedlin Hayden på Bokus.com. Performativitet. Teoretiska tillmpningar i konstvetenskap: 1.

Teori och metod Analysen är en tematisk analys ur ett genusperspektiv. Den teori som kommer användas är den amerikanska retorik-och litteraturprofessorn Judith Butlers (f. 1956) tes gällande performative acts, eller på svenska performativitet. Butlers utgångspunkt är språkteoretisk poststrukturalistisk. Detta innebär att människan ses som

Citeringens praktiker – Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik. Public. 0. Fork this Project; Duplicate template  Utgångspunkten är att boken inte bara ska ge en teoretisk förståelse av begreppet utan framförallt peka ut vägar och möjligheter till praktisk tillämpning.Det här  Projektets syfte är att vetenskapligt stärka poesididaktik i såväl teori som praktik genom att utforska och utveckla konstbaserade ingångar i poesiundervisning  Kjønn, performativitet og sårbarhet. av.

Här finns texter om kön/genus-distinktionen, om heteronormativitet, genusmyteri och performativitet, men också om relationen mellan queerteori, marxism och psykoanalys. Performativitet vil blive betragtet i lyset af teatralitetsbegrebet. En forskel, der kan markeres, er, at performativitet ikke i samme grad som teatralitet indtænker en repræsentation eller en reference til en given forestilling som forudsætning: Mens teatralitetsbegrebet lover en form for transparens og analytisk afstand til handlingen, rollen eller begivenheden, har performativiteten en genom Hirdmans begrepp det stereotypa genuskontraktet, Butlers teori om performativitet och genom den binära genusuppdelningens betydelse i genusordningen samt ställt resultatet i relation till tidigare forskning. Resultatet av teoretiseringen pekar i stor utsträckning på att de För de läsare som längtat efter mer teoretisk diskussion, välkomna tillbaka.