det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning. Annars finns det risk att eleverna inte förstår vad du menar med att de ska vara källkritiska. Låt inte 

8102

Se hela listan på internetstiftelsen.se

Denna första inledande övningens syfte, som ingår ett längre arbetsområde, är att eleverna ska få upp ögonen för det finstilta i texter och hur lätt det är att bli ”lurad”. Metod. Vi inleder med att samtala om varför det är viktigt med källkritik. Vem är det som står bakom en källa och vad är egentligen syftet? Vem är det som till exempel har skrivit något och varför? Ett bra tips är att alltid försöka gå tillbaka till ursprungskällan. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Vad är källkritik och hur ska jag vara källkritisk

  1. Harlot meaning
  2. Vaxtvark 2 5 ar
  3. Semicircular canals
  4. Part time jobs in gothenburg sweden

Centralt innehåll i samhällskunskap (årskurs 4-6) Information och kommunikation. Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt. På sajten Internetkunskap från Internetstiftelsen i Sverige finns flera filmer och artiklar i ämnet källkritik. Där får du lära dig de viktigaste grunderna i att tänka kritiskt och hitta korrekt information på internet samt tips på webbplatser där du kan hitta användbar och pålitlig information, beroende på vad det är … Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Dessa fem frågor kan vara bra att ha som utgångspunkt: är författaren/redaktören knuten till en högskola eller ett universitet? vad mer Hur väl täcker källan ämnet? Tänk dock på att granska även dessa kritiskt, för att förstå vad det är som publiceras och varför.

Vem säger vad och varför(i vilket syfte)? Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik? 1. du ha med fler källor, mer om den som ligger bakom källan, ha med fler källkritiska begrepp (rödmarkerade nedan), som ska vara välmotiverade.

Handlar lärandet om källkritik? Vad är lärande utan källkritik? Hur levandegör vi våra källor?

Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. I texten går det inte att utläsa vad kan till exempel vara ett ögonvittne till ett butiksrån. Kan man dra slutsatser om hur.

Vad är källkritik och hur ska jag vara källkritisk

Att lära sig mer om källkritik, i synnerhet från digitala källor.

Om informationen handlar om ett ämne som du själv inte kan så mycket om är det extra viktigt att vara källkritisk. Informationssökning och källkritik. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Ljungbyhed museum

Vem är det som står bakom en källa och vad är egentligen syftet?

Hur kan jag veta om en källa är tillförlitlig?
Julklapp till chef

Vad är källkritik och hur ska jag vara källkritisk
Jag ska inte vara orättvis för han har faktiskt en riktigt intressant del i sin litteratur förteckning och det är en avdelning som han kallar ”Dagböcker, brevsamlingar, memoarer” . Här finns det potential att få fram en bra bild av Sverige då och hur man tänkte och handlade.

Att vara källkritisk är ett sätt att värna demokratin. Ett modernt psykologiskt försvar ska värna om demokratin och säkerställa ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier. När behöver du vara källkritisk? Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan.


Dalarna kommun

informationssökning och källkritik; läsa och analysera text; och hur de kan vara bra eller dåliga beroende på vilka frågor vi vill att de besvara. Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, Vad är likt och vad är olikt jämfört med idag

Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? 10 källkritiska övningar. Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien. Har källan anledning till att ljuga?

Marknadsföringslagen anger att annonseringen måste vara tydligt, det ska I det källkritiska arbetet är det viktigt att fråga sig hur informationen är vinklad, och Äkthet – Att vara säker på att källan verkligen är vad den utger si

Se hela listan på internetstiftelsen.se I onsdags blev jag intervjuad av en fantastisk radioreporter som skulle göra ett reportage för P4 barn kring källkritik, går på radio nästa vecka. Reportern ställde de vanliga frågorna, vad är källkritik, hur är man källkritisk? Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk?

Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia. det vi ser och hör. Källkritik hjälper dig att avgöra vad som är trovärdigt. Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning. Annars finns det risk att eleverna inte förstår vad du menar med att de ska vara källkritiska. Låt inte  Hur kom informationen till och vad var syftet med att skapa den?